I februari öppnar ansökan för studier hösten 2019

Vi finns i Stockholm och Göteborg. Nedan ser du de utbildningar du kan söka för höstterminen 2019. Ansökan öppnar i februari.

Alla våra yh-utbildningar är gratis och CSN-berättigade.

 

STOCKHOLM

Fastighetsingenjör

Fastighetsingenjör - yh-utbildning på John Ericsson InstitutetFör dig som vill arbeta som Fastighetsingenjör med teknisk förvaltning som installations- eller energiexpert. Inom fastighetsbranschen behövs kvalificerade kompetenser för att kunna förstå fastighetsekonomi i relation till byggnadens konstruktion och användning. Hur regelverk och avkastningskrav påverkar totalekonomi i förhållande till generella driftsfrågor.

 

STOCKHOLM & GÖTEBORG

Fastighetstekniker

Fastighetstekniker - yh-utbildning på John Ericsson InstitutetDu gillar att arbeta självständigt med teknisk problemlösning, driftsfrågor och hitta effektiva lösningar. Inom fastighetsbranschen behövs kvalificerade kompetenser inom drift- och fastighetsteknik i syfte att skapa hållbara, miljövänliga och ekonomiska lösningar som leder till kundnytta. Praktiskt arbete, entreprenörskap och kundkontakt blir en röd tråd.

Fastighetsförvaltare

Fastighetsförvaltare - yh-utbildning på John Ericsson InstitutetDu ska kunna upprätta värderingskalkyler, göra investeringsunderlag inom fastighetsbranschen. Inom fastighetsbranschen behövs kvalificerade kompetenser inom förvaltningsfrågor i syfte att optimera användning på kort och lång sikt och skapa värde. Affärsmannaskap, ekonomisk förvaltning och kundkontakt blir en röd tråd.

 

STOCKHOLM

Teknisk förvaltare

Fastighetsingenjör - yh-utbildning på John Ericsson InstitutetDet här är en utbildning vi planerar att starta hösten 2019.