Terminstider för samtliga utbildningar


Fastighetsingenjör

År 2016-2018
VT 2018 22/1 – 1/6 19 veckor 95 poäng
HT 2018 13/8 – 14/12 18 veckor 90 poäng
År 2018-2020
HT 2018 27/8 – 18/1 21 veckor 105 poäng
VT 2019 21/1 – 14/6 21 veckor 105 poäng
HT 2019 26/8 – 10/1 20 veckor 100 poäng
VT 2020 13/8 – 29/5 20 veckor 100 poäng
HT 2020 17/8 – 18/12 18 veckor 90 poäng

 

Fastighetstekniker

År 2016-2018
VT 2018 22/1 – 25/5 18 veckor 90 poäng
År 2018-2020
HT 2018 27/8 – 11/1 20 veckor 100 poäng
VT 2019 14/1 – 31/5 20 veckor 100 poäng
HT 2019 26/8 – 10/1 20 veckor 100 poäng
VT 2020 13/1 – 29/5 20 veckor 100 poäng

 

Fastighetsförvaltare (Göteborg)

År 2018-2020
HT 2018 3/9 – 25/1 21 veckor 105 poäng
VT 2019 28/1 – 21/6 21 veckor 105 poäng
HT 2019 26/8 – 10/1 20 veckor 100 poäng
VT 2020 13/1 – 29/5 20 veckor 100 poäng
HT 2020 17/8 – 18/12 18 veckor 90 poäng

 

Fastighetsförvaltare (Stockholm)

År 2016-2018
VT 2018 22/1 – 25/5 18 veckor 90 poäng
HT 2018 13/8 – 14/12 18 veckor 90 poäng

År 2017-2019
VT 2018 29/1 – 22/6 21 veckor 105 poäng
HT 2018 20/8 – 4/1 20 veckor 100 poäng
VT 2019 7/1 – 25/5 20 veckor 100 poäng
HT 2019 12/8 – 13/12 18 veckor 90 poäng
LIA 1 16/4-22/6 2018 11 veckor
LIA 2 14/1-22/3 2019 10 veckor
LIA 3 12/8-15/11 2019 14 veckor

År 2018-2020
HT 2018 3/9 – 25/1 21 veckor 105 poäng
VT 2019 28/1 – 21/6 21 veckor 105 poäng
HT 2019 26/8 – 10/1 20 veckor 100 poäng
VT 2020 13/1 – 29/5 20 veckor 100 poäng
HT 2020 17/8 – 18/12 18 veckor 90 poäng