Kunskap färdighet kompetens – Teknisk Förvaltare

Du kommer att kunna arbeta som

 • Teknisk förvaltare
 • Biträdande fastighetsförvaltare
 • Servicetekniker, fastighet
 • Energitekniker, fastighet

Arbetslivets kompetenskrav på utbildningen

 • Kommunikativ – kunna anpassa kommunikationen utifrån situationen och kunden behov.
 • Kvalitetsmedvetenhet – fokuserad på teknisk och driftsäker kvalitet i uppdragen.
 • Teknisk problemlösning – vara teknikinnovativ.
 • Systemkännedom – att förstå och tillämpa aktuella tekniska
  system.
 • Analytiskt tänkande- strukturerat och metodiskt arbetssätt.
 • Kundmedveten- att förstå vikten av att alltid sätta kunden i
  centrum.
 • Hållbarhetsperspektiv – förstå vikten av att skapa lösningar
  som är långsiktigt hållbara.
 • Ledarskapsförmåga – förstå sig själv och andra och kunna
  fungera i en arbetsledande roll.
 • Ekonomisk kompetens- att förstå ekonomins påverkan på
  delarna och helheten.
 • Juridisk kompetens -ha god kännedom om juridiska regelverk
  och krav som är aktuella inom yrkesrollen.

Du kommer att ha kunskaper om

 • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk utveckling, bevarande och förädling av fastigheters tekniska system.
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes-och kompetensområden såsom fastighetsjuridik och ellära.
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk utveckling, bevarande och förädling av fastigheters tekniska system.

Du kommer att ha färdigheter i att

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom arbete med utveckling, bevarande och förädling av fastigheters tekniska system.
 • Lösa sammansatta problem inom arbete utveckling, bevarande och förädling av fastigheters tekniska system.
 • Kommunicera åtaganden och lösningar gällande arbete med utveckling, bevarande och förädling av fastigheters tekniska system i yrkesrollen som teknisk förvaltare på såväl svenska som ytterligare ett språk.

Du kommer att ha kompetenser för att

 • Självständigt behandla teoretisk och utveckling, bevarande och förädling av fastigheters tekniska system på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som Teknisk Förvaltare.
 • Övervaka arbete med utveckling, bevarande och förädling av fastigheters tekniska system samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen.