Kursplan för Teknisk Förvaltare

Övergripande kursplan för Fastighetsförvaltare

 Kurs Poäng
Drift- och underhållsplanering 30
Ellära 20
Energieffektivisering 30
Examensarbete 25
Fastighetsekonomi 20
Fastighetsteknik och tekniska system 40
IT-system och innovativa lösningar 15
Juridik inom fastighetsförvaltningen 20
Kommunikation och bemötande 15
Kompetensportfölj och Entreprenörskap 10
Lärande i arbete (LIA) 1 50
Lärande i arbete (LIA) 2 50
Miljö och säkerhet 20
Projektledning och styrning 25
Styr och regler 30
TOTALT antal poäng:  400

 

Drift- och underhållsplanering, 30 poäng

Kursens syfte är att behandla arbetet med löpande och akut underhållsarbete inom en fastighet.Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för fastighetsunderhåll och förmåga att anpassa underhållsarbetet för en god ekonomisk drift.

Ellära, 20 poäng

Kursens syfte är att behandla grundläggande ellära.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om fastigheters elutrustningar samt förmåga att bedöma rimligheten av elektriska mätningar

Energieffektivsering, 30 poäng

Kursens syfte är att behandla hållbar utveckling kopplat till energieffektivisering i fastigheter.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om hur resursanvändningen påverkar miljön samt förmåga att arbeta systematiskt och strukturerat med att minska fastighetens klimatpåverkan.

Examensarbete, 25 poäng

Kursens syfte är att den studerande ska lösa ett sammansatt yrkesrelaterat problem genom att tillämpa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Målet med kursen är att den studerande ska behandla innehåll inom teoretisk och praktisk utveckling, bevarande och förädling av fastigheters tekniska system på ett sådant sätt att det leder till vidare lärande och professionell utveckling

Fastighetsekonomi, 20 poäng

Kursens syfte är att behandla ekonomiska problemställningar för fastighetsförvaltande företag.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om fastighetsekonomi i yrkesrollen som Teknisk Förvaltare

Fastighetsteknik och tekniska system, 40 poäng

Kursens syfte är att behandla en byggnad och dess fastighetstekniska system ur ett helhetsperspektiv.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för en fastighet och förmåga att analysera dess funktioner och system för klimatkontroll.

IT-system och innovativa lösningar, 15 poäng

Kursens syfte är att behandla vanligt förekommande IT-system inom fastighetsbranschen samt risker kopplade till IT-säkerhet.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla generell förståelse om IT-säkerhet ur ett arbetsrelaterat perspektiv samt förmåga att hantera för branschen vanligt förekommande fastighetssystem.

Juridik inom fastighetsförvaltning, 20 poäng

Kursens syfte är att behandla de juridiska ramar och villkor samt branschregler som tillämpas inom fastighetsbranschen.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om den allmänna fastighetsjuridiken samt förmåga att upphandla fastighetstjänster och tekniska lösningar.

Kommunikation och bemötande, 15 poäng

Kursen syfte är att behandla kommunikation och bemötande i förhållande till den egna organisationen och externa samarbetspartners.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap kundanpassat bemötande samt förmåga att tillämpa olika kommunikativa strategier i yrkesrollen som Teknisk Förvaltare.

Komptensportfölj och entreprenörskap, 10 poäng

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

LIA1, 50 poäng

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Teknisk Förvaltare.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom utveckling, bevarande och förädling av fastigheters tekniska system.

LIA2, 50 poäng

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Teknisk Förvaltare.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom utveckling, bevarande och förädling av fastigheters tekniska system

Miljö och säkerhet, 20 poäng

Kursens syfte är att behandla de miljö- och säkerhetskrav som ställs påfastigheter.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om de lagar och regler som styr byggande och förvaltning samt förmåga att upprätta rutiner för egenkontroll av en fastighet

Projektledning och styrning, 25 poäng

Kursen syfte är att behandla projekt som process och arbetsform inom fastighetsförvaltning.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för hur projektprocesser och projekt som arbetsform tillämpas för att nå uppsatta mål samt förmåga att styra och leda projekt inom teknisk fastighetsförvaltning.

Styr och regler, 30 poäng

Kursen syfte är att behandla hur styr- och reglerteknik används för att styra och kontrollera fastighetstekniska system.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för styrning, reglering och övervakning av tekniska installationer och system samt förmåga att optimera integrerade system för att uppnå ökad energieffektivisering.