Behörighet och inför ansökan

Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:

 • Ditt CV
 • Slutbetyg från gymnasium
 • Personligt brev*
  (endast om du söker vi Reell kompetens/Fri kvot)
 • Eventuella andra kompletteringar och tillägg

——–

Grundläggande behörighet

Varje utbildning har egna särskilda krav på behörighet. Läs nedan under ”Särskild behörighet” för behörighet till respektive utbildning.

Grundläggande behörighet till utbildning inom Yrkeshögskolan anges i 3 kap 1 § i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.

Behörig att antas till utbildningen är den som

 1. fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng,
 2. fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng,
 3. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 4. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 5. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning,
  eller
 6. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

——–

Särskild behörighet

Teknisk Förvaltare

 • Under uppdatering