Sidan är under uppdatering.

Det här är en utbildning som vi planerar att starta hösten 2019.

Under tiden vi uppdaterar texten kan ni läsa mål med utbildningen  och vilka ämnen som ingår i de två år som ni kommer att plugga. Möjligheten till jobb efter examen är mycket god.

”Tekniskt förvaltare är en roll där det råder brist på kompetens idag och företag har svårt att rekrytera. Utbildningen behövs för att kunna säkerställa kompetensbehovet framöver”, Karin Juninger, förvaltare Einar Mattsson.

Våra utbildningar är gratis och CSN-berättigade.