JEI – John Ericsson Institutet

JEI är en specialiserad utbildningsanordnare inom yrkeshögskolan med utbildningar i fastighetssektorn. Vi samverkar med ledande företag i branschen och tillhandahåller utbildningar som är anpassade för arbetslivet.

Vår pedagogik

JEIs pedagogik bygger på en framgångsrikt arbetssätt som involverar såväl studerande som företag i en verklighetsnära miljö i syfte att utveckla verkliga kompetenser. JEI organiserar arbetet med professionell ledning och specialister från näringslivet med kunskaper och erfarenheter som gör skillnad.

Våra lokaler

Våra utbildningar drivs tillsammans med branschen och andra utbildningsanordnare. För oss är samverkan nyckeln till en bra utbildning. Utifrån behov, specifik kurs och mål anpassar vi såväl det teoretiska som det arbetsplatsförlagda lärandet utifrån aktuella behov.

Våra undervisningslokaler ligger på Gärdet i Stockholm samt i centrala Göteborg.

Auktoriserad yrkeshögskola

John Ericsson Institutet är en av ytterst få yrkeshögskolor som uppfyller alla krav som Almega Utbildningsföretagen ställer för att bevilja en kvalitetsauktorisering. Auktorisationen är en garanti för att vi står för högsta möjliga kvalitet och etik – och är en trygghet för dig som ska gå en YH-utbildning hos oss.

För att erhålla en kvalitetsauktorisation måste följande 8 kriterier uppfyllas:
Kompetensbehov
Relevanta utbildningar
Struktur
Pedagogik
Personell kompetens
Metodutveckling
Resultatuppföljning
Systematiskt kvalitetsarbete

John Ericsson Institutet och Elevera Education Group

JEI är ett initiativ taget av Elevera Education Group tillsammans med branschföreträdare. Vi bedriver framgångsrikt utbildningar inom IT/data, ekonomi, media och kommunikation, webb och marknadsföring samt turism och besöksnäring.

Inom ramen för Elevera Education Group finns också Medieinstitutet i Sverige AB, TEC Travel Education Centre AB och Stockholm School of Business AB. Där utbildas, utvecklas och inspireras för närvarande över 1500 studenter på heltid.

Vem var John Ericsson?

John Ericsson var en entreprenör, ingenjör, utvecklare, uppfinnare och affärsman. Främst är han känd för uppfinningar som propellern och ett modernt pansarskepp ”Monitor”. Han fick vidare patent på utvecklingar av ångpannan och han uppfann ytkondensatorn. John Ericsson är ett exempel på en människa som drivits av en vilja att utveckla och utvecklas, att använda kunskap, färdigheter och kompetenser för nya möjligheter.

John Ericsson är en förebild och en inspiration för framtida generationer oavsett yrkesval. Som kuriosa kan sägas att han uppfann en solmaskin! Han brann för och slutade aldrig att arbeta med förbättringar, utvecklingar och uppfinningar.