Utbildning i arbetslivet

Inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Det innebär bland annat att en del av utbildningen sker ute på en arbetsplats. Lärande i arbete (LIA) heter den delen och innebär helt enkelt att man gör praktik på en arbetsplats. Hos oss är en tredjedel av utbildningen LIA.

John Ericsson Institutets yrkeshögskoleutbildningar är framtagna i nära samarbete med fastighetsbranschen. Det gör att vi har ett stort kontaktnät av företag och organisationer som gärna tar emot praktikanter.

Läs gärna mer om hur LIA-processen går till

Under LIA-perioden vidareutvecklas de teoretiska kunskaperna till praktisk erfarenhet. Den studerande får både arbetslivserfarenhet och möjlighet att känna på sin kommande yrkesroll redan under studietiden. Dessutom får den studerande kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen.

Är ert företag intresserade av att ta emot LIA-studenter?

Cirka en tredjedel av utbildningen sker på en arbetsplats och fördelarna är flera:

  • Du får en första introduktion till branschen och förståelse för din kommande yrkesroll.
  • Du kommer att få utföra relevanta arbetsuppgifter under handledning vilket ger dig värdefulla färdigheter och ny kompetens.
  • Du får redan under studietiden en praktisk introduktion och förståelse för din nya yrkesroll och en inblick i hur branschen fungerar. Det gör dig väl förberedd och konkurrenskraftig inför det kommande arbetslivet.
  • Du stärker ditt nätverk och skaffar dig branschkontakter.

Läs mer om utbildningarna på John Ericsson Institutet