JEI – skolan med utbildningar inom fastighetsbranschen

I Sverige byggs det bostäder och kontor som aldrig förr. Byggboomen leder till massor av nya arbetstillfällen. Det har vi på yrkeshögskolan John Ericsson Institutet tagit fasta på och utbildar i bristyrkena fastighetsteknikerfastighetsförvaltare och fastighetsingenjör. Karin Juninger på Einar Mattsson bekräftar att branschen är i stort behov av kompetens.

Engagerade medarbetare viktigt för karriären
För att lyckas med en framtida karriär inom fastighetsbranschen krävs två saker, nämligen dagsaktuella kunskaper och ett brett kontaktnät. Genom att plugga på John Ericsson Institutet garanteras du båda delarna när du tar din examen. Du blir dessutom inte en i mängden.

– Vi är ju en relativt liten skola än så länge, säger verksamhetsansvarig Anna Råsled. Och det gör att relationen till de studerande blir mer personlig jämfört med de skolor som har flera hundra studerande. Jag märker att det är mycket uppskattat och en viktig parameter när man väljer sin skola.

Att skolan har en nära relation till studenterna handlar inte bara om trivsel.

– Eftersom vi som arbetar här känner alla studenter kan vi också hjälpa till med synliggöra deras ambitioner och konkretisera personliga mål med utbildningen. Det i sin tur gör att vi lättare kan rekommendera våra studenter till företag i branschen. Inte minst inför deras praktikperiod, säger Anna.

Fastighetsbranschen behöver anställa runt 10 000 personer de närmaste tio åren

Fastighetsbranschen behöver anställa runt 10 000 personer de närmaste tio åren

Praktik som ger värdefullt kontaktnät
Just praktiken är en viktig del i utbildningen. Det är då studenterna förvandlar skolans teoretiska kunskaper till praktisk erfarenhet. I många fall leder till och med praktiken till anställning efter avslutad praktikperiod.

Ett av de företag som tar emot praktikanter är det anrika byggföretaget Einar Mattsson. Att de dessutom väljer att sitta i en av skolans ledningsgrupper får ses som ett gott betyg.

”Det är i dagsläget en stor efterfrågan på fastighetsförvaltare och jag ser ingen avmattning under de närmaste åren, säger Karin Juninger på Einar Mattsson.”

– Att sitta i ledningsgruppen ger en unik möjlighet att vara med påverka utbildningen för framtidens fastighetsförvaltare, säger Karin Juninger. Till vardags arbetar Karin som uppdragsansvarig på Einar Mattsson Fastighetsförvaltning och har alltså en god inblick i branschen.

– Det är i dagsläget en stor efterfrågan på fastighetsförvaltare och jag ser ingen avmattning under de närmaste åren. Vi på Einar Mattsson söker kontinuerligt efter utbildade förvaltare och har i dagsläget flera tjänster att erbjuda, berättar Karin.

Plugga i Stockholm eller Göteborg – du väljer
John Ericsson Institutet finns i både Stockholm och Göteborg. Utbildningarna till fastighetsteknikerfastighetsingenjör och fastighetsförvaltare är framtagna för de skriande behov som finns i branschen.

– Jag vet ju att branschen behöver anställa runt 10 000 personer de närmaste tio åren. Jag vet också att så många som nio av tio får jobb nästan direkt efter att ha pluggat hos oss. Så ja, självklart tycker jag att man ska välja John Ericsson Institutet om man vill säkra sin framtid, säger Anna.