Kunskap färdighet kompetens – Fastighetstekniker

Du kommer att kunna arbeta som

 • Fastighetstekniker
 • Drifttekniker, fastighet
 • Servicetekniker, fastighet
 • Energitekniker, fastighet

Arbetslivets kompetenskrav på utbildningen

 • Ansvara för daglig drift och skötsel av fastigheters tekniska
  system
 • Planera och utföra avhjälpande och förebyggande underhåll på tekniska installationer
 • Aktivt arbeta med driftoptimering samt följa upp och analysera energi- och resursanvändning
 • Utföra besiktningar på byggnader och tekniska installationer samt medverka vid underhållsplanering
 • Följa upp drifts-, skötsel- och underhållsrelaterade kostnader
 • Medverka vid ombyggnader, lokalanpassningar och andra
  byggnadstekniska åtgärder
 • Medverka i budgetarbete avseende drifts-, skötsel- och underhållsrelaterade kostnader
 • Bidra vid upphandling av varor, tjänster och entreprenader
 • Professionellt kommunicera med kunder, kollegor, entreprenörer och leverantörer

Du kommer att ha kunskaper om

 • Drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system i yrkesrollen som fastighetstekniker 2.
 • Angränsande yrkes-och kompetensområden såsom fastighetsekonomi och fastighetsjuridik
 • Arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system i yrkesrollen som fastighetstekniker 2.

Du kommer att ha färdigheter i att

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom arbete med drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system i yrkesrollen som Fastighetstekniker 2.
 • Lösa sammansatta problem inom arbete med drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system i yrkesrollen som fastighetstekniker 2.
 • Kommunicera åtaganden och lösningar gällande arbete med drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system i yrkesrollen som fastighetstekniker 2 på såväl svenska som ytterligare ett språk.

Du kommer att ha kompetenser för att

 • Självständigt behandla teoretisk och praktisk drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som fastighetstekniker 2.
 • Övervaka arbete med drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som Fastighetstekniker 2.