Behörighet och inför ansökan

Med din ansökan ska du bifoga följande dokument:

 • Slutbetyg från gymnasium
 • Eventuella andra kompletteringar och tillägg

——–

Grundläggande behörighet

Varje utbildning har egna särskilda krav på behörighet. Läs nedan under ”Särskild behörighet” för behörighet till respektive utbildning.

Grundläggande behörighet till utbildning inom Yrkeshögskolan anges i 3 kap 1 § i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan.

Behörig att antas till utbildningen är den som

 1. Fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng,
 2. Fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänt i minst 2250 gymnasiepoäng,
 3. Avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
 4. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
 5. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning,
  eller
 6. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

——–

Särskild behörighet

Fastighetstekniker

  • Praktisk ellära 100p, eller motsvarande*
  • Matematik B/2a 100p, eller motsvarande

* OBS! Om du saknar praktisk ellära 100 poäng erbjuder vi preparandkurser (3 veckor) utan kostnad. Efter genomförd och godkänd kurs garanteras du en plats på utbildningen Fastighetstekniker.

Mer information om kursen får du när du har lämnat in din ansökan till utbildningen. Du hittar länken på utbildningens hemsida.

Kursen är 3 veckor med 6 lärarledda tillfällen:

13, 14 augusti
20, 21 augusti
27, 28 augusti

Har du frågor om kursen redan nu, så skicka mejl till antagning(a)jei.se

——–

Reell kompetens

 • Om du helt eller delvis saknar betyg från gymnasieskolan enligt grundläggande/särskild behörighet till den eller de utbildningar du vill ansöka till, kan du ansöka om reell kompetens.
 • Reell kompetens är den samlade, faktiska, kompetens som du har oberoende av hur, när eller var den har utvecklats. Ansökan om reell kompetens kan gälla både grundläggande och särskild behörighet.

Vill du söka via reell kompetens, läs mer här >>

Fri kvot

 • Om du inte uppfyller behörighetskraven, finns ändå möjlighet att bli antagen till en av våra utbildningar. John Ericsson Institutet kan anta sökande som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det yrke som utbildningen förbereder för.
 • Om du vet med dig att du inte uppfyller behörighetskraven varken genom formella meriter eller reell kompetens är det viktigt att du uppger detta i din ansökan så att John Ericsson Institutet kan bedöma den på rätt sätt.

Vill du söka via fri kvot, läs mer här >>