Fastighetstekniker – ett framtidsjobb!

Passar dig som gillar att arbeta självständigt och är social. Som fastighetstekniker ansvarar du för drift, skötsel och underhåll av tekniska system i fastigheter. Möjligheten till jobb efter utbildningen är extremt goda.

 

Den här utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.

 

Över 10 000 nya medarbetare efterfrågas av fastighetsbranschen de närmaste tio åren. Och fastighetstekniker är en av de yrkesroller där behovet är störst. Pensionsavgångar och ett pågående kompetensskifte inom teknik gör att efterfrågan är stor.

Fastighetstekniker på John Ericsson Institutet

På endast 2 år kommer du lära dig vad som krävs för att arbeta som fastighetstekniker. Teori kommer att varvas med praktik. Du kommer bland annat att arbeta intensivt med föreläsningar, projektarbeten och case. Alla uppgifter har en direkt koppling till yrkesområdet och ger dig förutsättningar att axla en självständig roll.

I utbildningen ingår även tre LIA-perioder (lärande i arbete)  som ligger varvade med de teoretiska kurserna. LIA:n ger dig en naturlig kontakt med arbetslivet och du får där möjlighet att både omsätta och fördjupa dina kunskaper praktiskt. Och inte minst ger det en möjlighet att bygga ditt nätverk.

Drift, service och energi ligger i fokus

Utbildningen på John Ericsson Institutet kommer att ge dig såväl en god teknisk grund som goda kunskaper inom affärsmannaskap och kommunikation inom projekt .I rollen som fastighetstekniker, där kunden ofta är i fokus, ställs tydliga krav på att du skall vara social, serviceinriktad och ha förmåga att etablera goda relationer. I kombination med ett stort tekniskt kunnande ger det dig förutsättningen att lyckas i din framtida karriär.

Du kommer att utvecklas inom:

  • Teknisk problemlösning – för att vara teknikinnovativ
  • Systemkännedom – för att förstå och tillämpa aktuella tekniska system
  • Kvalitetsmedvetenhet – för att kunna fokusera på teknisk och driftsäker kvalitet i uppdragen
  • Självständig – för att på egen hand kunna ta tag i tekniska problem och föreslå effektiva lösningar
  • Analytiskt tänkande – för att kunna arbeta strukturerat och metodiskt
  • Helhetsperspektiv – för att ha ett holistiskt perspektiv på yrkesrollen
  • Kommunikativ – för att kunna kommunicera och möta kunden på ett professionellt sätt

Arbetsliv och studier i samverkan skapar möjligheter

Nära samarbete med näringslivet är nyckeln till ditt framtida arbete. Eftersom en stor del av utbildningen, 38 veckor, är arbetsplatsförlagd via kursen lärande i arbete (LIA), får du under utbildningstiden goda möjligheter att få praktisk kunskap och bygga ditt nätverk.

John Ericsson Institutet är en anordnare av utbildningar inom fastighet och byggnation.Denna utbildning är framtagen i samarbete med bland annat Einar Mattsson AB, Vasakronan, Bygg vesta, Gunnar Karlsén, Riba AB, Mi Casa, Jernhusen, WSP, Wärmex, Newsec, Akademiska Hus och många fler engagerade på olika sätt.

Mål med utbildningen

Utbildningens innehåll

Behörighet

Välkommen till en spännande framtid! Välkommen till John Ericsson Institutet!