Kunskap färdighet kompetens – Fastighetsingenjör

 Du kommer att kunna arbeta som

 • Fastighetsingenjör 2
 • Driftingenjör, fastighet
 • Installationsexpert, fastighet
 • Energiexpert, fastighet

Arbetslivets kompetenskrav på utbildningen

 • Kunna förstå fastigheten och byggnadens fysiska och tekniska funktion
 • Kunna optimera en befintlig fastighets drift inklusive styrning och reglering
 • Teknisk problemlösning – vara teknikinnovativ
 • Hållbarhetsperspektiv – förstå vikten av att skapa lösningar som är långsiktigt hållbara
 • Ledarskap, kommunikation samt gruppsamverkan och dess inverkan på fastighetens status
 • Tillämpad kunskap om lagstiftning, regler och styrmedel
 • Vara kommunikativ, kunna anpassa kommunikationen utifrån situationen och kundens behov
 • Projektleda och samordna underhålls- och ombyggnadsprojekt

Du kommer att ha kunskaper om

 • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk optimering av fastigheters tekniska system i yrkesrollen som Fastighetsingenjör 2.
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes- och kompetensområden såsom fastighetsekonomi, fastighetsjuridik och arbetsledning
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk optimering av fastigheters tekniska system i yrkesrollen som fastighetsingenjör 2

Du kommer att ha färdigheter i att

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom optimering av fastigheters tekniska system i yrkesrollen som fastighetsingenjör 2.
 • Lösa sammansatta problem inom optimering av fastigheters tekniska system i yrkesrollen som fastighetingenjör 2.
 • Kommunicera åtaganden och lösningar gällande optimering av fastigheters tekniska system i yrkesrollen som fastighetsingenjör 2 på såväl svenska som ytterligare ett språk.

Du kommer att ha kompetenser för att

 • Självständigt behandla teoretisk och praktisk optimering av fastigheters tekniska system på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som fastighetsingenjör 2.
 • Övervaka optimering av fastigheters tekniska system samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som fastighetsingenjör 2.