Fastighetsbranschen behöver kvalificerad kompetens

Utveckling av ny teknik och nya miljömål är spännande utmaningar för fastighetsbranschen. Söker du ett socialt och kreativt jobb? Då kan utbildningen till fastighetsingenjör vara något för dig!

 

Den här utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.

Efterfrågan på fastighetsingenjörer är stor eftersom nya tekniska lösningar kräver aktuell kunskap. Byggboom, klimat- och miljömål men även pensionsavgångar gör att efterfrågan på arbetskraft är stor under många år framåt.

Fastighetsingenjör på John Ericsson Institutet

Tillsammans med John Ericsson Institutet, konsulter/lärare från branschen och kollegor (andra studerande) kommer du under 2,5 år att få lära dig vad som krävs för att arbeta som fastighetsingenjör.
Det blir 2,5 år med såväl teori som praktik. Du kommer att få lyssna på lärorika föreläsningar och delta i diskussioner med såväl konsulter, gästföreläsare som studiekamrater. Det blir relevanta projekt och uppgifter kopplade till kurserna och yrkesområdet, där du efterhand kommer kunna genomföra större projekt, både enskilt och i grupp.

I utbildningen ingår även tre LIA – perioder (lärande i arbete) som ligger varvade med de teoretiska kurserna. LIA:n ger dig en naturlig kontakt med arbetslivet och du får där möjlighet att både omsätta och fördjupa dina kunskaper praktiskt. Och inte minst ger det en möjlighet att bygga ditt nätverk.

Affärsmannaskap, service och projektledning

Som fastighetsingenjör är affärsmässighet, kundbemötande och samarbetsförmåga viktigt för en kundfokuserad yrkesroll. Det ställs tydliga krav på att du skall vara social, serviceinriktad och ha förmåga att etablera goda relationer. I kombination med ett stort tekniskt kunnande ger det dig förutsättningen att lyckas i din framtida karriär. Och därför läggs stor vikt i utbildningen på att ge dig både en god teknisk grund och goda kunskaper inom affärsmannaskap, projektledning och ledarskap.

Teknik, utveckling och underhåll

Att studera till fastighetsingenjör innebär att du får specialiserad kunskap och förståelse för hur installationer i fastigheter fungerar, samt hur inomhusmiljön påverkas vid olika åtgärder. Du kan även ansvara för optimering av fastighetens olika system vilket innebär även att utveckla och förbättra drift- och underhållsarbetet. Det ingår även att ansvara för ekonomiska kalkyler.

Du kommer att utvecklas inom

  • Kommunikation – för att kunna kommunicera så att tekniken blir begriplig för kunden
  • Kvalitetsmedvetenhet – för att vara fokuserad på teknisk och driftsäker kvalitet i uppdraget
  • Självständighet – för att på egen hand kunna ta tag i tekniska problem och föreslå effektiva lösningar
  • Affärsmässighet – för att hålla en professionell och utvecklande relation med både kunder och uppdragsgivare
  • Ledarskaps- och projektledningsförmåga – förstå sig själv och andra i yrkesrollen, samt kunna leda i projekt och kunna leda personal
  • Systemkännedom – för att förstå och tillämpa aktuella tekniska system
    Teknisk problemlösning – för att vara teknikinnovativ
  • Entreprenörskap – för att vara öppen för nya tekniska lösningar och vara proaktiv
  • Analytiskt tänkande – för att ge dig ett strukturerat och metodiskt arbetssätt

Arbetsliv och studier i samverkan skapar möjligheter

Nära samarbete med näringslivet är nyckeln till ditt framtida arbete. Eftersom en stor del av utbildningen, 38 veckor, är arbetsplatsförlagd via  lärande i arbete (LIA), får du under utbildningstiden goda möjligheter till praktisk kunskap och möjlighet att bygga ditt nätverk. Många studerande på yrkeshögskoleutbildningar får sitt första jobb via sitt LIA-företag. Ta chansen du också!

Denna utbildning är framtagen i samarbete med bland annat Einar Mattsson AB, Vasakronan, Bygg vesta, Gunnar Karlsén, Riba AB, Mi Casa, Jernhusen, WSP, Wärmex, Newsec, Akademiska Hus och många fler engagerade på olika sätt.

Mål med utbildningen

Utbildningens innehåll

Behörighet

Välkommen till John Ericsson Institutet!