Kunskap färdighet kompetens – Fastighetsförvaltare

 Du kommer att kunna arbeta som

 • Fastighetsförvaltare
 • Områdesförvaltare, fastighet
 • Fastighetsförmedlare
 • Biträdande fastighetsförvaltare
 • Uthyrare, fastighet

Arbetslivets kompetenskrav på utbildningen

 • Kompetens att affärsmässigt utveckla, bevara och förädla fastigheter
 • Kompetens att hantera och bedöma juridiska ärenden inom fastighetsförvaltning
 • Kompetens att ta ett arbetsledande personal- och arbetsmiljömässigt ansvar.
 • Kompetens att hantera sambanden mellan kostnader, intäkter, avkastningskrav och investeringar
 • Kompetens att ansvara för att ekonomi-, miljö-, samt kvalitetsmål uppnås
 • Kompetens att säkerställa att fastigheterna utvecklas i enlighet med mål och planer
 • Kompetens att ansvara för uthyrning av bostäder och lokaler
 • Kompetens att ansvara för att olika intressenters krav och förväntningar hanteras
 • Kompetens att bedöma teknikval inom fastighetsrelaterade områden
 • Kompetens att ta till sig nya kunskaper och ansvara för den  egna kompetensutvecklingen

Du kommer att ha kunskaper om

 • Specialiserade kunskaper inom teoretisk och praktisk affärsmässig utveckling, bevarande och förädling av fastigheter i yrkesrollen som Fastighetsförvaltare 2.
 • Kunskaper om och överblick över angränsande yrkes-och kompetensområden såsom fastighetsteknik.
 • Kunskaper om arbetsprocesser och kvalitetskriterier inom teoretisk och praktisk affärsmässig utveckling, bevarande och förädling av fastigheter i yrkesrollen som Fastighetsförvaltare 2.

Du kommer att ha färdigheter i att

 • Planera, utföra samt identifiera resurser för att utföra specialiserade arbetsuppgifter inom arbete med affärsmässig utveckling, bevarande och förädling av fastigheter i yrkesrollen som Fastighetsförvaltare 2.
 • Lösa sammansatta problem inom arbete med affärsmässig utveckling, bevarande och förädling av fastigheter i yrkesrollen som Fastighetsförvaltare 2.
 • Kommunicera åtaganden och lösningar gällande arbete med affärsmässig utveckling, bevarande och förädling av fastigheter i yrkesrollen som Fastighetsförvaltare 2 på såväl svenska som ytterligare ett språk.

Du kommer att ha kompetenser för att

 • Självständigt behandla teoretisk och praktisk affärsmässig utveckling, bevarande och förädling av fastigheter på ett sådant sätt att det leder vidare till lärande och professionell utveckling i yrkesrollen som Fastighetsförvaltare 2.
 • Övervaka arbete med affärsmässig utveckling, bevarande och förädling av fastigheter samt slutföra förelagda projekt inom yrkesrollen som Fastighetsförvaltare 2.