Utbildningen för dig som vill arbeta som Fastighetsförvaltare

Efterfrågan på fastighetsförvaltare är stor eftersom byggboomen och pensionsavgångar påverkar branschen positivt.

 

Den här utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.

Inom fastighetsbranschen behövs kvalificerade kompetenser inom förvaltningsfrågor i syfte att optimera användning på kort och lång sikt och skapa värde. Affärsmannaskap, ekonomisk förvaltning och kundkontakt blir en röd tråd.

Fastighetsförvaltare på John Ericsson Institutet

Tillsammans med lärare från branschen och kollegor (andra studenter) kommer du under 2,5 år att få lära dig allt som krävs. Vi jobbar intensivt med lektioner och case under första året för att utveckla dina kunskaper.

Projektledning och affärsmannaskap

Efterhand kommer du arbeta med egna större uppgifter enskilt och i grupp, allt för att du ska kunna axla en självständig roll i ett spännande företag under din LIA/Praktik under år 2.

Detta kommer du kunna matcha följande kompetenskrav från arbetslivet

  • Självständig – att på egen hand kunna ta tag i uppkomna problem och föreslå effektiva lösningar
  • Kommunikativ – kunna kommunicera så att tekniken blir begriplig för kunden
  • Kvalitetsmedvetenhet – fokuserad på teknisk och driftsäker kvalitet i uppdragen
  • Helhetsperspektiv – att ha ett holistiskt perspektiv på yrkesrollen
  • Kundmedveten – att förstå vikten att alltid sätta kunden i centrum
  • Ledarskapsförmåga – förstå sig själv och andra i yrkesrollen
  • Strukturerad – att arbeta metodiskt och med tydlig struktur på uppdragen
  • Ekonomisk – förstår ekonomins påverkan på delarna och helheten
  • Konkurrens medvetenhet – ha överblick på konkurrenter och andra aktörer inom branschen

Arbetsliv och studier i samverkan skapar möjligheter

John Ericsson Institutet är en anordnare av utbildningar inom fastighet och byggnation. Denna utbildning är framtagen i samarbete med bland annat Einar Mattsson AB, Vasakronan, Bygg vesta, Gunnar Karlsén, Riba AB, Mi Casa, Jernhusen, WSP, Wärmex, Newsec, Akademiska Hus och många fler engagerade på olika sätt.

Mål med utbildningen

Utbildningens innehåll

Behörighet

Välkommen till en spännande framtid! Välkommen till John Ericsson Institutet!