Plugga på John Ericsson Institutet för jobb i fastighetsbranschen

Byggboomen i Sverige leder till massvis av nya arbetstillfällen. Det har vi på John Ericsson Institutet tagit fasta på och utbildar i bristyrkena fastighetstekniker fastighetsingenjör och fastighetsförvaltare. Här är knepet för att få in en fot i branschen som formligen skriker efter arbetskraft.

Framtiden ser ljus ut för de som utbildat sig inom fastighetsbranschen. I storstadsområdena byggs det som aldrig förr och det skapar arbetstillfällen för den som har rätt kompetens – inte mindre än 10 000 nyanställningar planeras de närmaste tio åren.

– Det ska byggas 80 000 lägenheter i Sverige den närmaste tiden, så det säger sig självt att det kommer behövas några som sköter om dem, säger Gunnar Kempe, fastighetsstrateg på Micasa fastigheter.

Utbildningar som möter branschens krav

I takt med att det blir allt viktigare att förhålla sig till olika miljömål och regler har även efterfrågan på arbetskraft med specialkunskaper ökat. Detta är något som vi har tagit fasta på och erbjuder därför breda utbildningar som är specialanpassade för att möta branschens krav.

– De är lyhörda och reagerar snabbt. Dessutom ser John Ericsson Institutet årligen över vad de har att erbjuda och anpassar sig efter vad som behövs, säger Gunnar Kempe.

En annan viktig del av utbildningen är praktiken.

Det är en chans att ta med sig sina kunskaper och testa sina vingar ute i arbetslivet. Dessa perioder är väldigt populära och det är vanligt att man får jobb på sin praktikplats.

– För oss som arbetsgivare är det väldigt viktigt och det tror jag att det är för studenten också. Kommer du på en arbetsplats där ni trivs med varandra är det nästan säkert att du får jobb, säger Gunnar Kempe.

Läs mer om våra utbildningar i Stockholm och Göteborg