John Ericsson Institutet är en av få yrkeshögskolor som är kvalitetsauktoriserade. Auktorisationen som görs av Almega Utbildningsföretagen är en garanti för att vi står för högsta möjliga kvalitet och är en trygghet för dig som ska gå en YH-utbildning hos oss.

Om Almega
Almega Utbildningsföretagen är den ledande branschorganisationen för utbildningsanordnare inom områdena vuxnas lärande och kompetensutveckling. För att erhålla en kvalitetsauktorisation måste följande 8 kriterier uppfyllas:

Kompetensbehov
Relevanta utbildningar
Struktur
Pedagogik
Personell kompetens
Metodutveckling
Resultatuppföljning
Systematiskt kvalitetsarbete